Phải thận trọng trước quyết định mua và nắm giữ vàng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Giá vàng tại Hà Nội ngày đầu tuần (18/5) vẫn phổ biến ở mức cao chót vót.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=150119