Phải sơ tán gần 300 nghìn người dân

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tổng số dân dự kiến sơ tán tại 4 tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa là 293.660 người. Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, kinh nghiệm cho thấy công tác di dân thường gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cần xác định rõ các điểm đặc biệt nguy hiểm để sơ tán dân, tránh thiệt hại tối đa.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/10/76105.cand