Phải quy định rõ ràng, minh bạch việc trưng mua, trưng dụng tài sản

Sáng 13/11, thảo luận tại hội trường về Dự án Luật trưng mua trưng dụng tài sản, các đại biểu quốc hội (QH) đồng tình về sự cần thiết ban hành Luật, tuy nhiên còn băn khoăn về một số vấn đề, đặc biệt là về điều kiện thực hiện việc trưng mua, trưng dụng tài sản; hình thức của quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản và giá trưng mua tài sản.