Phải nhập 50% nguyên liệu ngành thủ công mỹ nghệ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nguyên nhân thiếu nguyên liệu ngành thủ công mỹ nghệ là trong nước thiếu đầu tư, quy hoạch vùng nguyên liệu, hoặc khai thác bừa bãi dẫn đến cạn kiệt nguồn nguyên liệu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=114770