Phái mạnh muốn vợ mình giống mẹ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - 36% phái mạnh ở miền Đông bắc nước Anh mong đợi bạn đời thuộc nhóm nhân cách giống mẹ họ trong khi tỷ lệ này ở Scotland chỉ là 17%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=119162