Phải luôn đề phòng những con vật 'hung hăng'

Khi đối mặt với những con vật "hung hăng", nếu các bạn lơ là sẽ bị chúng tấn công bất ngờ không kịp trở tay.

Phải luôn đề phòng những con vật 'hung hăng' - Ảnh 1

Thú dữ không đáng sợ bằng bạn "khốn nạn".

Phải luôn đề phòng những con vật 'hung hăng' - Ảnh 2

Đi đâu mà vội vàng vậy hả nhóc?

Phải luôn đề phòng những con vật 'hung hăng' - Ảnh 3

Trò này vui thế mà không cho "em" chơi cùng à?

Phải luôn đề phòng những con vật 'hung hăng' - Ảnh 4

Xuống dưới mà bắt cho nhanh chứ! Đứng đây đến bao giờ mới có cá ăn?

Phải luôn đề phòng những con vật 'hung hăng' - Ảnh 5

Giờ thì sợ anh chưa hả nhóc?

Phải luôn đề phòng những con vật 'hung hăng' - Ảnh 6

Đứng dậy đi chơi đi, ngồi máy tính cả ngày không tốt đâu.

Phải luôn đề phòng những con vật 'hung hăng' - Ảnh 7

Lại đây thử xem đầu của ai cứng hơn nào.