Phải làm cho dân hiểu, tự ý thức

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Từ nhiều năm nay, Phong trào xây dựng Làng, Khu phố văn hóa đã trở thành một phong trào mang tính toàn quốc, được triển khai đến tận những khu dân cư hẻo lánh nhất, vào từng hộ gia đình trong cả nước. Phong trào đã mang lại nhiều kết quả to lớn, tác động tích cực đến đời sống xã hội.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144476&sub=134&top=43