Phải kích cầu vào xây dựng để chống suy giảm kinh tế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một nhiệm vụ hàng đầu của năm 2009 mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành thực hiện quyết liệt ngay từ bây giờ là chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=114783