Phải khơi dậy niềm tin, ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững

Toàn hệ thống chính trị Thành phố phải xem công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải luôn nỗ lực hành động.

 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị (ảnh: Hùng Khoa)

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị (ảnh: Hùng Khoa)

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại Hội nghị tổng kết Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và năm 2021 được UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 27/9.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, từ năm 2016, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần X, Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố, UBND Thành phố ban hành Quyết định về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố và Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều. Thành phố đã khảo sát, đưa vào danh sách 67.090 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,36% tổng hộ dân và 48.154 hộ cận nghèo, chiếm 2,41% tổng hộ dân. Kết quả, sau ba năm (2016 - 2018), toàn thành phố chỉ còn 3.767 hộ nghèo, tỷ lệ 0,19% tổng hộ dân và 22.882 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,15% tổng hộ dân.

Để tiếp tục thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của giai đoạn 2016 – 2020, đầu năm 2019, TP Hồ Chí Minh khảo sát đưa vào danh sách 27.432 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,11% tổng hộ dân và 32.143 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,30% tổng hộ dân. Đến nay, theo báo cáo của các quận, huyện, thành phố còn 3.128 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng hộ dân và 15.197 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,62% tổng hộ dân. TP Hồ Chí Minh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện chính sách ưu đãi người có công. Thành phố có 5 quận và 85 phường của 12 quận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo.

Trong giai đoạn 2021-2025, Chương trình Giảm nghèo bền vững TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục - đào tạo, y tế, việc làm - bảo hiểm xã hội, nhà ở, điều kiện sống và trợ giúp xã hội) nhằm cải thiện và nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố, đảm bảo giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến cuối năm 2025, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước và còn dưới 0.5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, tổ chức, cá nhân, những tấm gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố thời gian qua.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, Thành phố cần tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua đồng thời cần kịp thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại. "Toàn hệ thống chính trị thành phố phải xem công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải luôn nỗ lực hành động", Bí thư Thành ủy chỉ rõ.

Lãnh đạo TP trao tặng bằng khen cho 86 tập thể, 33 cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình "Giảm nghèo bền vững TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bên cạnh đó, đồng chí cũng cho rằng, Thành phố cần thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin và liên tục bổ sung kế hoạch giảm nghèo bền vững của Thành phố. Bổ sung các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trong đó, có thể là về vốn, nghề nghiệp, việc làm, bảo đảm cho họ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu của Thành phố. Các tổ chức trong toàn hệ thống chính trị phải khơi dậy niềm tin, ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng của người nghèo.

Thành phố cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng, toàn hệ thống chính trị cần phải tăng cường các hoạt động nhằm ghi nhận tối đa nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế; đi đôi với mục tiêu, bố trí nguồn ngân sách đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giảm nghèo bền vững.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị Thành phố tổ chức lồng ghép có hiệu quả các chương trình giảm nghèo với các chương trình mục tiêu quốc gia; chăm lo cho bộ máy, cán bộ làm công tác có liên quan đến Chương trình giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã vinh dự nhận được Cờ thi đua và Bằng khen của UBND Thành phố.

V.Lê

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/phai-khoi-day-niem-tin-y-chi-vuon-len-thoat-ngheo-ben-vung-620613.html