Phải hoàn trả xong tiền thuế thu nhập cá nhân trong tháng 2

    Báo Người Lao Động
    2 đăng lạiGốc

    Không hoàn trả thuế thu nhập cá nhân được dãn là vi phạm quy định của Bộ Tài chính và sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090221013021140P0C1002/phai-hoan-tra-xong-tien-thue-thu-nhap-ca-nhan-trong-thang-2.htm