Phái đoàn OSCE, LHQ và EU sẽ sang thăm Nam Ossetia

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Sắp tới phái đoàn OSCE, LHQ và EU sẽ sang thăm chính thức nước Cộng hòa Nam Ossetia.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/56166/default.aspx