Phái đoàn Israel đến Qatar đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn

Các nguồn thạo tin cho biết hôm qua, các quan chức Israel đã lên đường tới Qatar để đàm phán về các điều kiện nhằm đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thỏa thuận trả tự do cho các con tin.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phai-doan-israel-den-qatar-dam-phan-ve-thoa-thuan-ngung-ban-112228.htm