Phải công khai cơ sở SXKD thực phẩm chức năng vi phạm

Phải công khai tên các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng vi phạm cũng như nội dung vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật

Phải công khai cơ sở SXKD thực phẩm chức năng vi phạm - Ảnh 1

Đây là nội dung trong văn bản vừa được Thành phố Hà Nội gửi các đơn vị liên quan nhằm tăng cường quản lý thực phẩm chức năng.

Theo đó, các đơn vị liên quan cần kiểm tra, giám sát việc quảng cáo thực phẩm chức năng trên địa bàn, giám sát chặt chẽ việc tổ chức hội thảo giới thiệu thực phẩm chức năng theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm việc lợi dụng hội thảo giới thiệu sản phẩm để khám chữa bệnh tư vấn trái phép, bán và giới thiệu thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh.

Phổ biến, hướng dẫn người dân chỉ mua các sản phẩm thực phẩm chức năng khi thực sự có nhu cầu và dùng đúng hướng dẫn sử dụng. Không sử dụng sản phẩm theo cách truyền miệng khi không hiểu rõ về sản phẩm.