Phải có vốn sở hữu không thấp hơn 15%, 20% tổng mức đầu tư dự án

    Báo Hà Nội Mới
    4 đăng lạiGốc

    (HNM)- Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 47/BXD-QLN hướng dẫn tổ chức các dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/172568