Phải cố gắng, quyết tâm cao mới đáp ứng yêu cầu hội nhập

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong phát biểu trước kỳ họp thứ 11 HĐND TP, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm trong năm 2007.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=30776