Phải có biện pháp duy trì kết quả việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1957/CĐ-TTg, gửi các Bộ, ngành, cơ quan chức năng về viện thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=33273