Phải bơm vốn nhiều hơn cho nông nghiệp

Không chỉ có miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp mà Nhà nước cần phải đầu tư vốn mạnh hơn nữa cho nông nghiệp để đất nước phát triển. Đó là đề nghị của ĐBQH trong phiên thảo luận chiều 8/11...

Đó là đề nghị của ĐBQH trong phiên thảo luận chiều 8/11 tại hội trường về dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo Chính phủ, thực hiện Nghị quyết 55 từ năm 2010 đến nay, số thuế thu từ sử dụng đất nông nghiệp là rất ít, không tác động đến tình hình thu ngân sách. Do đó, Chính phủ đề nghị mở rộng đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Đề nghị này được nhiều ĐBQH tán thành.

Đóng góp 17% nhưng đầu tư được 6%

ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng, chúng ta có trên 62% dân số sống khu vực nông thôn và có 44% lao động nông nghiệp. Do đó, việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là hoàn toàn chính đáng.

Phải bơm vốn nhiều hơn cho nông nghiệp - Ảnh 1

ĐB Trần Hoàng Ngân đề nghị Nhà nước phải đầu tư mạnh hơn nữa cho nông nghiệp

Theo ĐB Ngân thuế sử dụng đất nông nghiệp thu được khoảng 53,5 tỷ đồng/năm. Báo cáo của Chính phủ dự toán ngân sách năm 2016 số tiền này có 31 tỷ đồng trong tổng thu thuế nhà, thuế đất là 84.800 tỷ. Như vậy, so với bộ phận hành chính thu thì nó tốn kém hơn nhiều trong khi người nông dân còn rất nhiều khó khăn, cần được tiếp sức.

ĐB Trần Hoàng Ngân, đề nghị Nhà nước phải có chính sách khuyến khích để hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Bởi vì ổng vốn đầu tư của Nhà nước dành cho nông nghiệp thời gian gần đây chỉ chiếm 6%. Tổng vốn đầu tư xã hội dành cho nông nghiệp cũng chỉ có 7%. Trong khi ngành Nông nghiệp đóng góp vào GDP là 17%.

Theo ĐB Ngân nếu có một chính sách đồng bộ bên cạnh chính sách miễn giảm thuế và những chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp thì chúng ta sẽ đạt được mục tiêu về tăng năng suất lao động.

“Năng suất lao động tính bằng cách lấy GDP chia cho lực lượng lao động mà lực lượng lao động đó hiện nay nằm ở lĩnh vực nông nghiệp là chủ yếu, cho nên chúng ta nên xây dựng thêm hệ thống các chính sách để khuyến khích đầu tư lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó vấn đề đầu tư công vào nông nghiệp cần được chú ý, đặc biệt là giao thông và thủy lợi”, ĐB Ngân đề nghị.

Cũng về vấn đề này, ĐB Thạch Phước Bình (Trà Vinh) thống nhất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, kể cả phần vượt hạn mức.

ĐB Bình cũng đồng tình việc miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để SXNN nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế trong xã hội đầu tư vào SXKD trong lĩnh vực nông nghiệp.

Không cào bằng để công bằng

Còn ĐB Hoàng Văn Cường (TP Hà Nội) cho rằng mục tiêu của chính sách thuế không phải vấn đề thu tiền cho ngân sách mà ở đây là làm thế nào để chúng ta quản lý, sử dụng đất này thực sự có hiệu quả, tránh tình trạng đất đai không được huy động vào SXNN và không tạo ra các nguồn lực phát triển.

ĐB Cường nêu thực trạng, việc miễn thuế cho tất cả những người được giao đất như hiện nay lại xảy ra tình trạng nhiều nông dân được giao đất nhưng không SXNN. Vì đất giao không có thuế nên người ta cứ giữ lấy.

“Tình trạng manh mún đất đai đang tồn tại trong nông nghiệp, nông thôn, việc này cản trở tích tụ đất đai cho những người muốn SXNN theo mô hình sản xuất lớn”, ĐB Cường nói.

Từ phân tích trên ĐB Hoàng Văn Cường đề nghị điều chỉnh lại chính sách này chỉ thực hiện miễn thuế đất nông nghiệp cho những người được giao đất trực tiếp SXNN. Còn đất được giao mà không SXNN thì phải đánh thuế ở mức cao hơn để khi đấy vì nộp thuế người ta sẽ không tiếp tục giữ đất nữa và sẽ có thể phải chuyển nhượng lại hoặc thậm chí trả lại đất cho Nhà nước.

“Chỉ khi nào những người muốn sử dụng đất nông nghiệp với quy mô lớn và được sử dụng trên chính đất đai được giao ổn định lâu dài thì người ta mới yên tâm đầu tư, tạo ra các mô hình SXNN tập trung và sản xuất lớn”, ĐB Cường chốt.

Trái ngược với quan điểm này, ĐB Hoàng Thanh Tùng (Sóc Trăng) không đồng tình việc chỉ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đối tượng trực tiếp SXNN. Theo ĐB Tùng chính sách tam nông đòi hỏi phải có động lực rất mạnh mẽ để hỗ trợ cho người nông dân. Còn việc để hoang hóa có thể có rất nhiều lý do khác chứ không phải vì vấn đề đánh thuế hay không đánh thuế.

Qua tổng hợp ý kiến của 283 ĐBQH tại phiên thảo luận tổ trước đó và 6 ý kiến phát biểu tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, đa số ý kiến ĐBQH nhất trí việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân. Đồng thời tiếp tục thu 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp mà tổ chức được Nhà nước giao đất nhưng không trực tiếp SXNN.

Về thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, đa số ý kiến ĐBQH nhất trí đến hết ngày 31/12/2020. Mặc dù có ĐB đề nghị kéo dài đến năm 2025, thậm chí là đến 2030.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển giao các cơ quan liên quan hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết 55, tổng diện tích đất nông nghiệp được miễn, giảm thuế gần 7 triệu ha, chiếm 68% tổng diện tích đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp cho hơn 12 triệu người. Tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm gần 7 tỷ đồng. Tổng diện tích đất nông nghiệp còn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp khoảng 98.918 ha, chiếm 0,97% tổng diện tích đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp.