Phá xong 70% phần cột tầng 19 công trình số 8B Lê Trực

Ngày 24-10, Tập đoàn Phương Bắc, đơn vị phá dỡ công trình sai phạm số 8B Lê Trực cho biết, đã hoàn tất phá dỡ dầm, sàn và cắt xong 70% phần cột tầng 19 của công trình, bảo đảm hoàn thành phá dỡ giai đoạn I trước ngày 30-10.

Cùng ngày, UBND quận Ba Đình cho biết, Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng đã chấp thuận về nguyên tắc tham gia lập phương án phá dỡ giai đoạn II, công trình 8B Lê Trực (phần mặt đứng và giật cấp), theo đề nghị của UBND quận Ba Đình. Hiện UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng thực hiện nhiệm vụ.

Gia Khánh