Phá sáu tổ chức mại dâm

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) THÁNG 3-2009, CATP phối hợp các ngành tăng cường kiểm tra, rà soát, chuyển hóa các địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/20081230.85897/copy3_of_20081230.58655/20090410.77791.html