Pha loãng, bơm chậm

TT - Nếu không tuân theo những qui tắc cơ bản nhất: pha loãng, bơm chậm... tiêm tĩnh mạch sẽ là cách tiêm thuốc gây tai biến cực nhanh cho bệnh nhân (trường hợp bệnh nhân có dị ứng với một trong các thành phần của thuốc hay chất lượng thuốc có vấn đề).