Phá đường dây mua bán hóa đơn đỏ trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Phá đường dây mua bán hóa đơn đỏ trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Phá đường dây mua bán hóa đơn đỏ trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Phá đường dây mua bán hóa đơn đỏ trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Bằng cách mua lại công ty cũ, thành lập công ty mới với nhiều ngành nghề kinh doanh, Thiện đã hợp thức hóa...