PGT: Kinh doanh dưới giá vốn, quý 3 lỗ hơn 2,3 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2016, CTCP PGT Holdings (HNX: PGT) đạt kết quả không mấy khả quan khi doanh thu thuần giảm đến 44%, qua đó ghi nhận mức lỗ ròng hơn 2,3 tỷ đồng do kinh doanh dưới giá vốn.

Cụ thể, quý 3/2016 Công ty đạt doanh thu gần 2,8 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ; do giá vốn ở mức cao hơn doanh thu (3,5 tỷ đồng) khiến cho Công ty phải chịu lỗ gộp 740 triệu đồng (cùng kỳ năm trước lãi gộp đạt 201 triệu đồng).

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 2,1 tỷ xuống còn 225 triệu đồng, chủ yếu là giảm lãi tiền gửi ngân hàng; trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp có mức tăng mạnh từ 973 triệu lên 1,8 tỷ đồng. Do đó, PGT kết thúc quý 3 với khoản lỗ hơn 2,3 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lãi 1 tỷ đồng).

Theo giải trình, trong quý 3/2016, PGT vẫn tiếp tục thực hiện việc đầu tư cho các công ty con, tập trung vào việc điều hành, chuyển giao quyền kinh doanh ở một số lĩnh vực trọng tâm và hoạch định chiến lược kinh doanh cụ thể cho từng công ty. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lợi nhuận quý 3/2016 với quý 3/2015.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PGT ghi nhận 7,8 tỷ đồng doanh thu, giảm 22% và lỗ hơn 4,6 tỷ đồng (cùng kỳ 2015 lãi 1 tỷ đồng), tụt xa so với kế hoạch lãi 6 tỷ đồng năm 2016.