PGS: Lãi ròng 9 tháng gần 322 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ

CTCP KD Khí miền Nam (HNX: PGS) công bố BCTC quý 3/2016 với doanh thu tăng mạnh 44% lên gần 1,390 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế gần 30 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, quý 3/2016 PGS ghi nhận doanh thu tăng mạnh 44% so với cùng kỳ, lên gần 1.390 tỷ đồng; trong đó doanh thu khí hóa lỏng 1.136 tỷ đồng. Lãi gộp ghi nhận hơn 257 tỷ đồng sau khi trừ giá vốn (1.132 tỷ đồng), tăng trưởng 40%.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2016

PGS: Lãi ròng 9 tháng gần 322 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ - Ảnh 1

Hoạt động tài chính mang về doanh thu 3,4 tỷ đồng, tăng thêm hơn 3 tỷ nhờ lãi tiền gửi. Chi phí bán hàng tăng đến 58% so với cùng kỳ, lên gần 210 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế chỉ còn gần 30 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2015.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PGS ghi nhận gần 3.442 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16%. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng hơn 7 lần lên 395 tỷ đồng kéo lợi nhuận sau thuế trong kỳ tăng gấp 3 lần lên 322 tỷ đồng.