PGS: Cổ đông lớn chỉ mua được 1/10.000 số cổ phiếu đăng ký giao dịch

(NDHMoney) Sàn HNX vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HNX).

Ngày 24/9, Công ty TNHH Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á - Cổ đông lớn thuộc PGS đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PGS nhưng mới mua được 100 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua có 793.880 cổ phiếu (chiếm 5% vốn điều lệ). Lý do không thực hiện giao dịch như đăng ký vì thay đổi chiến lược kinh doanh nên không mua số lượng cổ phiếu còn lại trong thời gian đã đăng ký.