PGD sẽ chào bán thêm hơn 1,5 triệu cổ phiếu cho PVGas

BizLIVE - Dự kiến trong đợt phát hành lần này, PGD sẽ phát hành 1.531.834 cổ phiếu cho PVGas để duy trì tỷ lệ sở hữu ở mức 50,5%.

Mục đích của đợt phát hành cổ phiếu lần này là để tăng vốn cổ phần từ chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán cho PVGas từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cho cán bộ công nhân viên.

Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2013.

Theo đó, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua phương án phát hành 17,1 triệu cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

Mục đích của đợt phát hành cổ phiếu lần này là để tăng vốn cổ phần từ chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán cho PVGas từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cho cán bộ công nhân viên.

Cụ thể, công ty sẽ chào bán 1.531.834 cổ phiếu cho PVGas (mã GAS) với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm mục đích duy trì tỷ lệ sở hữu ở mức 50,5%. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho PVGas để duy trì tỷ lệ sở hữu bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

PGD cũng sẽ phát hành 8,58 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.Tỷ lệ thực hiện là 5:1 và quyền mua được phép chuyển nhượng là 1 lần.

Hơn 5,48 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện là 100:12,789433, tương đương với tỷ lệ phát hành là 12,789433%.

Người sở hữu cổ phiếu được quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu của mình cho người thứ ba. Dự kiến thời gian thực hiện quyền là trong quý 1/2014.

Theo kế hoạch, sẽ phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên PVGasD với số lượng là 1.501.500 cổ phiếu, tương đương 3,5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty là 42,9 triệu cổ phiếu tại thời điểm 30/9/2013.

Được biết nguồn vốn thu lại từ đợt phát hành này sẽ dùng để tài trợ cho dự án “Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống phân phối khí thấp áp cho Khu công nghiệp Tiền Hải – Thái Bình".

Sau 5 phiên tăng trần liên tiếp từ 10/1 đến 16/1, chốt phiên ngày 17/1 giá cổ phiếu PGD bất ngờ sụt giảm còn 41.500 đồng/cổ phiếu, giảm 0,4% so với giá kịch trần ngày 16/1 là 41.900 đồng/cổ phiếu.