PGC: Lợi nhuận 7 tháng ước đạt 44,74 tỷ đồng

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    1 đăng lạiGốc

    (ĐTCK-online) CTCP Gas Petrolimex (PGC) vừa công bố ước kết quả kinh doanh bảy tháng đầu năm 2009. Theo đó, tháng 7/2009, ước thực hiện doanh thu bán hàng từ hoạt động kinh doanh chính là 114,38 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 10,91 tỷ đồng.

    Như vậy, lũy kế 7 tháng đầu năm 2009, tổng lợi nhuận trước thuế của công ty ước đạt 53,41 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 44,74 tỷ đồng, bằng 165% so với kế hoạch cả năm 2009 và bằng 231% so với cùng kỳ 7 tháng đầu năm 2008.

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEEDFE/pgc:-loi-nhuan-7-thang-uoc-dat-44-74-ty-dong.html