Petrovietnam tổ chức Hội thảo chuyên đề Kinh tế tuần hoàn

Ngày 27/7, Hội đồng Thành viên Petrovietnam đã tổ chức Hội thảo chuyên đề 'Xu hướng phát triển Tăng trưởng xanh, Kinh tế tuần hoàn và đề xuất cho Petrovietnam

PetroTimesTV

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/petrotimestv-petrovietnam-to-chuc-hoi-thao-chuyen-de-kinh-te-tuan-hoan-661178.html