Petrolimex Kiên Giang: Khẳng định vị thế “để tiến xa hơn”

Ngày 15/1/2014, Petrolimex Kiên Giang (PKC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Toàn cảnh hội nghị

CôngThương - Dự hội nghị có đại diện hai chủ đầu tư là Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV (Petrolimex Sài Gòn) và Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang (KTC) cùng đầy đủ Ban lãnh đạo Petrolimex Kiên Giang: Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng nghiệp vụ và toàn thể cán bộ nhân viên.

Năm 2013, tình hình kinh tế cả nước nói chung và của Kiên Giang nói riêng có nhiều khó khăn: tăng trưởng chậm, sức mua kém… Là đơn vị mới thành lập - một thành viên trẻ nhất của Petrolimex chuyên doanh xăng dầu hiện diện tại tỉnh 63/63 tỉnh, TP trong cả nước, chính thức hoạt động từ tháng 6/2012 nên Petrolimex Kiên Giang càng khó khăn hơn: Nội lực còn yếu trong khi mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực xăng dầu trên địa bàn diễn ra ngày càng gay gắt, nhất là tại thị trường giàu tiềm năng Kiên Giang, thương hiệu mới, cơ sở vật chất và bộ máy tổ chức đang trong giai đoạn đầu tư, định hình…

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng thành viên, sự tổ chức điều hành nhạy bén của Ban Tổng giám đốc cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, Petrolimex Kiên Giang đã đạt và vượt mức kế hoạch 2013: sản lượng xăng dầu bán ra đạt gần 45.000 m3; đầu tư cơ sở vật chất hình thành kho hàng, phương tiện vận tải, hệ thống bán lẻ với 11 Cửa hàng xăng dầu cùng 40 đại lý, điểm bán và xây dựng được mối quan hệ bạn hàng với 60 khách hàng công nghiệp. Bên cạnh đó, xây dựng được bộ máy tổ chức tinh gọn, chuyên nghiệp; đời sống của cán bộ nhân viên đã được nâng lên, đảm bảo công ăn việc làm... Nhìn tổng thể, Petrolimex Kiên Giang đã cơ bản hoàn thiện mình để chính thức hiện diện trên thị trường với tâm thế “để tiến xa hơn”.

Ông Bùi Quốc Thái – Tổng giám đốc PKC báo cáo công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

Đã có nhiều tham luận đại diện các bộ phận nghiệp vụ tại hội nghị. Tất cả đều phấn khởi trước những kết quả Petrolimex Kiên Giang đã đạt được trong năm 2013; đồng thời, góp ý với tinh thần trách nhiệm, với tâm huyết nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành toàn diện kế hoạch 2014.

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của ông Liễu Văn Lô - Chủ tịch Hội đồng thành viên KTC, đơn vị chủ đầu tư góp 49% vốn vào liên doanh thành lập Petrolimex Kiên Giang. Ông ghi nhận và đánh giá cao kết quả Petrolimex Kiên Giang đã đạt được mặc dù trong suốt thời gian qua đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như thị trường đã được xác lập, phân chia sẵn, cạnh tranh khốc liệt, đội ngũ cán bộ nhân viên của Petrolimex Kiên Giang đến từ nhiều nguồn, cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đầy đủ, … nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Liễu Văn Lô khẳng định: Hai chủ đầu tư cam kết sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời để Petrolimex Kiên Giang tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, đặc biệt là tạo điều kiện để Công ty phối hợp tốt với 2 đơn vị kinh doanh xăng dầu trực thuộc KTC trong công tác thị trường và khai thác năng lực tồn chứa đã có sẵn của KTC.

Ông Liễu Văn Lô – Chủ tịch HĐTV KTC phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Với vai trò là chủ đầu tư góp 51% vốn, ông Trần Văn Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Sài Gòn đã nêu bật quá trình hợp tác lâu dài gần 40 năm giữa Petrolimex Sài Gòn và KTC. Hai bên đã phối hợp nghiên cứu và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang nên Petrolimex Kiên Giang đã được hình thành và phát triển tốt. Suốt thời gian qua, Petrolimex Sài Gòn đã luôn và sẽ thực hiện tốt, đầy trách nhiệm, tâm huyết của một chủ đầu tư trên các mặt như: vốn, hỗ trợ công tác đào tạo, quản lý, chính sách đầu tư, dấu hiệu thương mại theo chuẩn của Petrolimex, chính sách thương mại, nguồn hàng,… nhằm tạo tiền đề vững chắc để Petrolimex Kiên Giang phát triển mạnh mẽ, bền vững trong những năm tới, đặc biệt chú trọng hình thành mạng lưới bán lẻ và hệ thống khách hàng rộng khắp nhằm thể hiện vai trò chủ đạo trên địa bàn như mong muốn của hai chủ đầu tư, xứng tầm là đơn vị mang thương hiệu Petrolimex.

Ông Trần Văn Thắng - UV.HĐQT Petrolimex, Chủ tịch kiêm Giám đốc
Petrolimex Sài Gòn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Petrolimex Kiên Giang đã trân trọng cảm ơn hai chủ đầu tư, đặc biệt là cá nhân ông Liễu Văn Lô và ông Trần Văn Thắng đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với quá trình hình thành và hoạt động của Petrolimex Kiên Giang, cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, các ban ngành ở địa phương, sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, sự chỉ đạo sát sao của 2 chủ đầu tư. Ông Nguyễn Văn Cảnh cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Lãnh đạo và tập thể người lao động Petrolimex Kiên Giang đã đạt được trong năm 2013, xem đây là nền tảng tốt để phát triển lâu dài.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Petrolimex Kiên Giang đã chỉ rõ những mục tiêu và định hướng chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014 và những năm tiếp theo như sau:

Thứ nhất, phải đảm bảo mục tiêu xuyên suốt và thường trực là an toàn tuyệt đối trên các mặt về PCCC, môi trường, lao động, tiền hàng, văn minh thương mại và uy tín thương hiệu.

Thứ hai, sản lượng xăng dầu bán ra năm 2014 phải đạt từ 60.000 m3 trở lên, dầu mỡ nhờn Petrolimex tối thiểu 100 tấn.

Thứ ba, khai thác có hiệu quả các nguồn lực và nguồn hàng, kiểm soát tốt đường vận động hàng hóa theo các quy trình, thủ tục với chuẩn mực quản trị tiên tiến (ISO 9001-2008). Mặt khác, tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, ban ngành của tỉnh, tạo thuận lợi trong tổ chức hoạt động.

Thứ tư, hoạch định chiến lược phát triển Công ty đến 2020 và tầm nhìn đến 2030, trình thông qua Hội đồng thành viên để báo cáo hai chủ đầu tư trước ngày 30/6/2014.

Thứ năm, đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và có phương án về nguồn vốn theo trình tự là phát huy triệt để nguồn lực của hai chủ đầu tư hoặc báo cáo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xin hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi nhằm phát triển nhanh hệ thống bán lẻ. Ngoài ra, Công ty cần chủ động đề xuất với hai đơn vị kinh doanh xăng dầu trực thuộc KTC để phối hợp khai thác triệt để năng lực tồn chứa của hệ thống kho hàng hiện có nhằm tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả cho cả ba đơn vị.

Cuối cùng, ông Nguyễn Văn Cảnh cam kết với hai chủ đầu tư sẽ đảm bảo tổ chức chỉ đạo Petrolimex Kiên Giang phát huy tốt thành quả đã đạt được, khẳng định vị thế thương hiệu ngày càng vững chắc hơn, bảo toàn và phát triển vốn của hai chủ đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, cải thiện đời sống cán bộ nhân viên, đảm bảo việc làm, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch HĐTV PKC phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của hai chủ đầu tư và chỉ đạo PKC

Một số hình ảnh hội nghị:

m

m

m

m

m

m

Mai Hoài Nam

Theo Petrolimex

Toàn cảnh hội nghị

PHẢN HỒI