Petrolimex đang giữ số dư quỹ bình ổn xăng dầu lớn nhất

Bộ tài chính ngày 11/11 cho biết, số dư quỹ bình ổn xăng dầu tại Petrolimex hiện lớn nhất, gần 1.720 tỷ đồng.

Petrolimex đang giữ số dư quỹ bình ổn xăng dầu lớn nhất - Ảnh 1

Petrolimex đang giữ số dư quỹ bình ổn xăng dầu lớn nhất. Ảnh minh họa

Thông tin về số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG), Bộ Tài chính cho biết, số dư quỹ BOG tại thời điểm 30/6 là 1.495,432 tỷ đồng.

Trong quý III năm nay, tổng số trích quỹ BOG là 1.242,136 tỷ đồng, gấp đôi tổng số sử dụng quỹ BOG trong quý là 564,892 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG dương là 2,771 tỷ đồng và lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG âm là 313 triệu đồng.

Như vậy, số dư quỹ BOG đến 30/9 là 2.175,134 tỷ đồng. Trong số đó có 13 doanh nghiệp đầu mối có trạng thái quỹ dương (lớn nhất là tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex với gần 1.720 tỷ đồng) và 11 doanh nghiệp có trạng thái quỹ âm (lớn nhất là Công ty cổ phần hóa dầu quân đội với -34,55 tỷ đồng).

C.Sơn