Peter Jackson làm phim The Hobbit

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Peter Jackson (ảnh), người tạo ra siêu phẩm Lord of the Rings vừa công bố đã đạt được những thỏa thuận để chính thức bắt tay thực hiện hai bộ phim có kịch bản dựa trên tiểu thuyết The Hobbit của nhà văn J.R.R.Tolkien.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2007/12/21/219944.tno