PET phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu

    2 đăng lạiGốc

    Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí (mã PET – HOSE) sẽ phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=dce718876ceb9f&page=category