PET: Lợi nhuận quý III thấp nhất 2,5 năm

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của PET chỉ đạt 140,06 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ 2015.

PET: Lợi nhuận quý III thấp nhất 2,5 năm - Ảnh 1

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016.

Báo cáo cho biết, trong quý III, PET đạt doanh thu thuần 2.261,84 tỷ đồng, giảm 16% so với mức 2.691,6 tỷ đồng cùng kỳ 2015. Trong quý III, giá vốn hàng bán của PET cũng giảm gần 17% so cùng kỳ, nhưng mức giảm này chưa đáng kể khiến lợi nhuận gộp vẫn giảm nhẹ khoảng 6 tỷ đồng, xuống còn 160,86 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, PET đạt lợi nhuận trước thuế 45,4 tỷ đồng, giảm 15,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ 2015. Con số 35 tỷ đồng cũng là mức lợi nhuận sau thuế theo quý thấp nhất kể từ quý I/2014 (tức 2,5 năm).

Lũy kế 9 tháng năm 2016, doanh thu thuần của PET đạt 7.076 tỷ đồng, giảm 12%. Lợi nhuận trước thuế đạt 173,71 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 140,06 tỷ đồng, giảm lần lượt 19% và 13,4% so với cùng kỳ 2015.

Lợi nhuận trên cổ phiếu EPS của PET 9 tháng đạt 1.393 đồng/cổ phiếu, giảm so với mức 1.864 đồng/cổ phiếu cùng kỳ 2015.

Tính đến 30/9, nợ phải trả của PET là 3.742 ,8 tỷ đồng, tăng 4,8% so cuối 2015. Trong đó, nợ đài hạn tăng 120%, từ 194 tỷ đồng lên 427,2 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Nợ ngắn hạn ở mức 3.315,6 tỷ đồng, giảm nhẹ với cuối 2015.

Tổng tài sản đến 30/9 đạt 5.330,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 5.144 tỷ đồng cuối 2015.

Vân Hạ