PDR tiếp tục mua lại trước hạn lô trái phiếu phát hành lần 7

  Theo công bố thông tin ra ngày 2-12-2022, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) tiếp tục mua lại trước hạn lô trái phiếu phát hành lần 7-2021 (PDRH2123007).

  Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 2-12-2021 với tổng mệnh giá là 475 tỷ đồng, có kỳ hạn 2 năm.

  Khối lượng mua lại theo mệnh giá là 188,7 tỷ đồng, tương đương 40% tổng mệnh giá phát hành của lô trái phiếu này.

  Tính từ cuối tháng 10-2022 đến nay, Phát Đạt đã tất toán tổng cộng 558,7 tỷ đồng các khoản vay, trong đó có 338,7 tỷ đồng tất toán trước hạn trái phiếu.

  Bình Minh

  Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/bat-dong-san/pdr-tiep-tuc-mua-lai-truoc-han-lo-trai-phieu-phat-hanh-lan-7-111794.html