PCT bị phạt do bầu thành viên BKS không theo đúng quy định

PCT bị UBCKNN phạt 70 triệu đồng.

PCT bị phạt do bầu thành viên BKS không theo đúng quy định - Ảnh 1

Ngày 18/10/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1119/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải dầu khí Cửu Long (mã PCT - HNX).

Theo đó, PCT bị phạt 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty đã tổ chức bầu thành viên Ban kiểm soát không theo đúng quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005).

Cùng ngày, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn là 40 triệu đồng do công ty này nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

Tại thời điểm ngày 10/4/2009, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn đã trở thành công ty đại chúng (Công ty có vốn điều lệ thực góp trên 10 tỷ đồng và có trên 100 cổ đông). Tuy nhiên, đến ngày 13/5/2016, Công ty mới nộp hồ sơ công ty đại chúng cho UBCKNN).