PC Thái Nguyên: Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

  Báo Công Thương
  133 liên quanGốc

  Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp là một trong những mục tiêu lớn được Công ty Điện lực (PC) Thái Nguyên đề ra và CĐS đã giúp công ty từng bước đạt được mục tiêu này.

  Xác định công tác CĐS sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện quản trị, nâng cao năng suất lao động, là công cụ không thể thiếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trong giai đoạn tiếp theo. Do đó, từ tháng 11/2019, PC Thái Nguyên đã được EVNNPC lựa chọn triển khai kiểm thử khảo sát quy trình, nghiệp vụ thực tế tiến tới thực hiện CĐS trong lĩnh vực tài chính kế toán (TCKT) với sự hỗ trợ của Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS).

   PC Thái Nguyên thực hiện số hóa trong lĩnh vực tài chính kế toán

  PC Thái Nguyên thực hiện số hóa trong lĩnh vực tài chính kế toán

  Thực hiện chủ đề năm của EVN “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, đề án CĐS của EVN, các chỉ thị, hướng dẫn của EVNNPC về triển khai thực hiện CĐS giai đoạn 2021 - 2022; ngay từ cuối năm 2020, PC Thái Nguyên đã thành lập Tiểu ban điều hành CĐS của công ty, xây dựng kế hoạch CĐS trong công ty giai đoạn 2021 - 2022 bám sát kế hoạch của EVNNPC, từng bước thay đổi nhận thức của cán bộ, công nhân viên qua các buổi tập huấn, tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc sản xuất, kinh doanh hàng ngày, phát động đăng ký các sáng kiến CĐS.

  Sau 3 tháng triển khai kiểm thử, tổng công ty phối hợp cùng với Ban quản lý Dự án xây dựng điện miền Bắc và nhà thầu FPT triển khai vận hành thử để chính thức vận hành phần mềm số hóa các quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực TCKT với 7 quy trình nghiệp vụ: Quy trình cấp phát; Quy trình quản lý hợp đồng; Quy trình mua sắm; Quy trình giải ngân; Quy trình thanh xử lý; Quy trình thẩm tra quyết toán; Thanh toán tiền điện mua ngoài.

  Đặc biệt, phần mềm số hóa sẽ hỗ trợ giảm thiểu thời gian luân chuyển, kiểm soát, ký các loại chứng từ không giới hạn về không gian và thời gian; giúp cho việc lưu trữ, tìm kiếm hồ sơ, chứng từ được thuận tiện, gọn nhẹ; quá trình tổng hợp, phân tích số liệu nhanh chóng, rõ ràng. Mặt khác các biểu mẫu được chuẩn hóa, đồng bộ, thống nhất về mặt hình thức, cấu trúc; các dữ liệu được kế thừa từ các phần mềm: Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS), Hệ thống thông tin quản lý khách hàng sử dụng điện (CMIS), Quản lý đầu tư xây dựng (IMIS), Hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP) giúp dữ liệu được liên kết, giảm thời gian nhập liệu…

  Ý thức được tầm quan trọng của công tác CĐS trong lĩnh vực TCKT, ngày 29/9/2021 tại cuộc họp triển khai vận hành chính thức phần mềm số hóa trong lĩnh vực TCKT, ông Trần Hồ Nam - Giám đốc PC Thái Nguyên đã chỉ đạo công tác CĐS là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống, do vậy tất cả đơn vị trong công ty phải thực sự vào cuộc, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện để có thể vận hành thành thạo tất cả các quy trình.

  CĐS trong lĩnh vực TCKT thành công đúng kế hoạch là tiền đề cho công cuộc CĐS ở các lĩnh vực khác từ kinh doanh, dịch vụ khách hàng, kỹ thuật, an toàn… nhằm tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng. Với quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV, PC Thái Nguyên phấn đấu thực hiện tốt lộ trình CĐS của tổng công ty và tập đoàn đề ra.

  Ông TRẦN HỒ NAM - Giám đốc PC Thái Nguyên:

  CĐS là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, do vậy tất cả các đơn vị trong công ty phải thực sự vào cuộc, thực hiện nghiêm túc để có thể vận hành thành thạo tất cả các quy trình.

  Kim Xuyến - Thu Hường

  Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/pc-thai-nguyen-nang-cao-nang-luc-quan-tri-doanh-nghiep-168332.html