Paralympic 2008 sẽ là những ngày hội của người khuyết tật

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- TP Bắc Kinh đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa trong thời gian diễn ra Paralympic 2008 nhằm tạo không khí ngày hội vui tươi cho người khuyết tật chủ nhà Trung Quốc và khắp nơi trên thế giới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130239&sub=136&top=46