Panasonic tăng tốc mở rộng kinh doanh vật tư - thiết bị điện xây dựng tại Việt Nam

Công ty Electric Works, thuộc Tập đoàn Panasonic (sau đây gọi tắt là công ty Electric Works), công bố công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam,...

Electric Works tổ chức triển lãm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Electric Works tổ chức triển lãm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Electric Works sẽ tổ chức triển lãm tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022 để khẳng định năng lực của Công ty trong lĩnh vực nhà ở hiện đại, thắt chặt mối quan hệ với các đối tác đồng sáng tạo tại Việt Nam và công bố xây dựng 3 chiến lược mới:

Một là, xây dựng hệ thống phát triển sản phẩm tại thị trường địa phương, công ty Electric Works sẽ xây dựng hệ thống quy hoạch và phát triển sản phẩm trong hạng mục thiết bị nối dây, thiết bị chiếu sáng và thiết bị IAQ (thiết bị chất lượng không khí trong nhà) cho Việt Nam.

Hai là, tăng cường năng lực sản xuất thiết bị nối dây và thiết bị IAQ tại địa phương, mở rộng hệ thống sản xuất và xây dựng một tòa nhà mới ngay trong nhà máy, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023 cho sản xuất và kinh doanh thiết bị nối dây và cầu dao tại Việt Nam.

Ba là, Electric Works cũng đề xuất giải pháp cho các danh mục sản phẩm thông qua việc hợp tác đồng sáng tạo với đối tác trong nước. Hướng tới mục tiêu tiết kiệm năng lượng bằng cách kết hợp hệ thống chiếu sáng và cảm biến hiệu quả cao, cung cấp một môi trường không khí an toàn, an tâm và thoải mái.

Nguồn NLĐ: https://thitruong.nld.com.vn//nhip-song/panasonic-tang-toc-mo-rong-kinh-doanh-vat-tu-thiet-bi-dien-xay-dung-tai-viet-nam-20220715150409516.htm