PAN Group đặt mục tiêu lợi nhuận gấp rưỡi, không chia cổ tức để dồn lực cho M&A

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (PAN Group, mã PAN) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng 50%, dự tính không chia cổ tức cả hai năm 2021 và năm 2022 để dồn nguồn lực cho M&A.

PAN Group đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2022. Ảnh: PAN Group.

PAN Group vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, dự kiến diễn ra ngày 26/4 tới đây.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, PAN Group trình ĐHĐCĐ một số chỉ tiêu cơ bản: doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.300 tỷ đồng, tức tăng khoảng 43% so với mức thực hiện năm 2021 (9.972 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 840 tỷ đồng, tức tăng 50,5% so với năm 2021 (558 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 755 tỷ đồng, tăng 48%, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 355 tỷ đồng, tăng 20%.

(Nguồn: PAN Group)

Tài liệu trình cổ đông của PAN Group lý giải rõ về về kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của các mảng kinh doanh năm 2022.

Cụ thể, mảng giống cây trồng, lương thực (Vinaseed) và thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng dự kiến sẽ hưởng lợi năm 2022 trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh được bình thường hóa, không còn gặp khó khăn như thời điểm dịch bệnh, giãn cách… Nhu cầu lương thực thiết yếu tăng cao cũng thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh Giống và sản phẩm bảo vệ thực vật.

Mảng thực phẩm bánh kẹo (Bibica - mã BBC) dự kiến có sự phục hồi tốt nhờ sức cầu nội địa tăng sau dịch, do đó kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận của mảng trở lại mức trước dịch.

Mảng hạt xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng cao từ năm 2021, sẽ thực hiện việc tăng quy mô sản xuất trong năm 2022 để đáp ứng nhu cầu rất cao hiện tại của thị trường.

Mảng xuất khẩu thủy sản (Thực phẩm Sao Ta - mã FMC, Thủy sản Bến Tre - mã ABT) dự kiến sẽ hưởng lợi từ nhu cầu lớn từ các thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… trong bối cảnh các nền kinh tế này mở cửa trước Việt Nam và hiện đang trong giai đoạn phục hồi mạnh mẽ.

Việc hợp nhất cả năm kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG) cũng sẽ đóng góp đáng kể cho tăng trưởng năm 2022 của cả Tập đoàn.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, PAN Group dự kiến không chia cổ tức với toàn bộ lợi nhuận giữ lại là 863,94 tỷ đồng “để dồn nguồn lực cho việc thực hiện chiến lược M&A cho tăng trưởng của Tập đoàn trong giai đoạn tới”. Ngoài ra dành 2 tỷ đồng chi kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, 2 tỷ đồng chi trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ và 2 tỷ đồng khác chi trích quỹ Hoạt động xã hội.

Tương tự, PAN Group dự kiến cũng không chia cổ tức năm 2022 với lý do tương tự.

Ngoài các nội dung trên, PAN Group cũng trình cổ đông thông qua số lượng và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2022 – 2027 do HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 sẽ chính thức hết nhiệm kỳ vào Đại hội đồng cổ đông năm nay.

Theo danh sách này, HĐQT của PAN Group dự kiến có thêm thành viên mới là ông Trần Đình Long, hiện là Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam; Ủy viên Trung ương liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam; thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam; Ủy viên HĐQT Quỹ Hỗ trợ An sinh và xã hội Việt Nam; thành viên Hội đồng Quỹ Gen quốc gia – Bộ KH&CN; Ủy viên Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Hội đồng tư vấn KHCN và Môi trường - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Ông Long hiện nắm giữ: 39.921 cổ phiếu PAN của PAN Group, tương đương 0,01% vốn điều lệ tập đoàn.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2021, mặc dù đối diện với những khó khăn chung của cả nền kinh tế do tình hình dịch bệnh, PAN Group vẫn ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.972,5 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm đạt 509,8 tỷ, tăng 53%. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 295,3 tỷ, tăng gần 60% so với năm 2020. Kết quả này đã bao gồm lợi nhuận tài chính từ đánh giá lại khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG), sau khi nâng tỷ lệ sở hữu tại VFG lên trên 50% và hợp nhất báo cáo tài chính, báo cáo trình cổ đông của PAN Group nêu rõ.

Xét riêng lợi nhuận cốt lõi từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ là 205 tỷ, tăng trưởng gần 10% so với năm 2020.

Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kinh doanh của PAN Group năm 2021 (Nguồn: PAN Group)

Trong đó, lĩnh vực thực phẩm của PAN Group bao gồm 4 mảng với bánh kẹo (PAN Food, Bibica), thủy sản (Sao Ta, Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre), hạt và hoa quả sấy (Lafooco), nước mắm (584 Nha Trang) mang về 7.187 tỷ đồng doanh thu trong năm 2021, tăng 8% so với năm 2020.

Lĩnh vực nông nghiệp đến từ PAN Farm (trong đó chủ yếu được đóng góp bởi doanh thu của Vinaseed và 1 tháng doanh thu hợp nhất từ VFG) mang về 2.061 tỷ đồng doanh thu năm 2021, tăng 23,3% so với năm 2020.

(Nguồn: PAN Group)

Tính đến hết năm 2021, tổng tài sản của PAN đạt 15.024 tỷ đồng, tăng 3.688 tỷ đồng tương đương 132% so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả 7.444 tỷ đồng, tương đương 49% tổng tài sản, trong đó nợ ngắn hạn là 5.993 tỷ đồng, nợ dài hạn 1.451 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 7.580 tỷ đồng, tương đương 50% tổng tài sản.

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/pan-group-dat-muc-tieu-loi-nhuan-gap-ruoi-khong-chia-co-tuc-de-don-luc-cho-ma.html