Palestine: Trở thành thành viên Unesco

(CAO) Unesco, tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ, đã bỏ phiếu đồng ý nhận Palestine làm thành viên đầy đủ. Trong số 173 nước bỏ phiếu, có 107 ủng hộ, 14 phản đối và 52 phiếu trắng.

Các đại biểu vỗ tay sau khi bỏ phiếu tại trụ sở Unesco, đồng ý Palestine trở thành thành viên đẩy đủ của Unesco, trong khóa họp 36 của Đại hội đồng Unesco ở Paris, ngày 31.10.2011

HĐBA LHQ trong tháng 11 này sẽ bỏ phiếu về việc Palestine trở thành thành viên đầy đủ của LHQ. Unesco là cơ quan đầu tiên của LHQ mà người Palestine tìm cách gia nhập kể từ khi nộp đơn xin lên HĐBA hồi tháng Tám. Mỹ đã nói sẽ dùng quyền phủ quyết ở HĐBA, nhưng họ không có quyền này ở Unesco. Ngay sau khi Unesco thông qua tư cách thành viên của Palestine, Mỹ nói ngưng tài trợ cho cơ quan này.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói với các phóng viên rằng Mỹ không có lựa chọn nào khác bởi theo luật Mỹ đã được thông qua những năm 1990, Washington sẽ không chuyển 60 triệu USD đến Unesco vào tháng 11.