Pakixtan: Phe đối lập khước từ đàm phán với Tổng thống

Lãnh đạo phe đối lập ở Pakixtan Benazir Bhutto đã loại trừ khả năng tiến hành thêm các cuộc đàm phán về chia sẻ quyền lực với Tổng thống Pervez Musharraf, đồng thời cam kết tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình phản đối.