Pakixtan có thể hoãn bầu cử quốc hội một năm

    Gốc

    Ngày 4/11, Thủ tướng Pakixtan S. Aziz tuyên bố rằng Quốc hội nước này được quyền hoãn bầu cử một năm trong bối cảnh áp đặt tình trạng khẩn cấp, nhưng cho biết chính phủ chưa đưa ra quyết định về vấn đề này.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221394/Default.aspx