Pakistan: Thông qua thỏa thuận hòa giải dân tộc - (05/10)

(Toquoc) – Hôm qua, sau những cuộc thương thảo ở cả London và Islamabad, cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto và Tổng thống Pervez Musharraf đã đồng ý thông qua bản cam kết hòa giải dân tộc, dọn đường cho thỏa thuận chia sẻ quyền lực sắp tới.