Pakistan nhất quyết không dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

Chính phủ của Tổng thống Pakistan hôm 18/11 đã bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, để lại cho chính quyền Bush ít sự lựa chọn trong việc thúc đẩy đồng minh có vũ khí hạt nhân của họ tiến tới dân chủ.