Pakistan: Musharraf không từ chức

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Thượng nghị sĩ Joe Biden, Chủ tịch ủy ban các quan hệ đối ngoại của Thượng viện Mỹ, trong đoàn đại biểu Mỹ đã gặp ông Musharraf sáng thứ ba cho biết, tổng thống Pakistan đã sẵn sàng từ chức để tránh khả năng bị...

    Nguồn Đầu Tư: http://www7.congan.com.vn/quoc_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7035846987/mlnews.2008-02-20.5378500330