Pakistan lo sợ cuộc tấn công của Ấn Độ

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Pakistan lo sợ rằng Ấn Độ đang lên kế hoạch khởi động một cuộc tấn công quân sự giữa lúc Ấn Độ - Pakistan trong tình trạng căng thẳng về cuộc tấn công vào thành phố Mumbai vừa qua, một nhà ngoại giao cấp cao của Pakistan cho biết.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/57788/default.aspx