Pakistan đứng đầu về mua vũ khí

    Gốc

    Theo một báo cáo hàng năm về tình hình bán vũ khí thông thường cho các quốc gia đang phát triển do Cơ quan Nghiên cứu phi đảng phái của Quốc hội Mỹ, Pakistan là quốc gia đứng đầu về mua vũ khí.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/28147/default.aspx