Pakistan: Bổ nhiệm Giám đốc Tình báo quân đội

    Gốc

    Tân Giám đốc Tình báo quân đội là một người thân cận của thống Pervez Musharraf.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/4/88393.cand