Pacific Airlines lại gặp "bão" ở miền Trung

Ngày 14.4, Pacific Airlines (PA) lại phải đương đầu với một "cơn bão" mới với các quyết định đột ngột nâng giá dịch vụ từ 2,5 đến 9,5 lần; thu hồi mặt bằng PA được sử dụng tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.