Pacific Airlines cùng Qantas đào tạo phi công

    Gốc

    Pacific Airlines cho biết sẽ kết hợp với trường huấn luyện phi công của tập đoàn Qantas tuyển và đào tạo học viên phi công...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=11&home=detail&id=5afa7e09fca424&page=category