Ôxtrâylia ủng hộ Ấn Độ, Nhật ứng cử vào HĐBA

    Báo VTC News
    Gốc

    Ôxtrâylia tuyên bố ủng hộ Ấn Độ và Nhật Bản trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243897/Default.aspx